Postać kard. Stefana Wyszyńskiego

Na spotkaniu 22.10.2021r.  – Jan Paweł II i kard. S.Wyszyński, Bóg Honor Ojczyzna –  zorganizowanym przez siostrę G. Śwadźbę  i p. Ł.Kubieńca z udziałem klasy 4b i 5a uczniowie zapoznali się z postaciami wielkich Polaków. Wszyscy śpiewali piosenki, które wzbogacały swoim przekazem całe pokolenia naszych rodaków.