Patron szkoły

TADEUSZ RÓŻEWICZ
1921-2014

Album rodzinny

 • Ojciec Władysław (1886–1977) – niższy urzędnik sądowy.
 • Matka, Stefania Maria (1895–1957) – zajmowała się domem. Wywodziła się z rodziny żydowskiej. Aby wyjść za mąż, zdecydowała się na chrzest.
 • Bracia Bogumił, Eugeniusz, Janusz oraz młodszy Stanisław.
 • Janusz Różewicz korespondował z J. Czechowiczem i K. Wierzyńskim. Wygrał ogólnopolski konkurs poetycki magazynu Polska Zbrojna. Od początków wojny w konspiracji pod pseudonimami Gustaw i Zbych. W 1943 roku pisał o Echach leśnych zapowiadając bratu: Ty będziesz lepiej pisał ode mnie, będziesz lepszym poetą … . W lipcu 1944 aresztowany przez Niemców, rozstrzelany 3 sierpnia 1944 r.
 • Stanisław Różewicz, wykładowca w szkole filmowej w Łodzi, współzałożyciel i wieloletni kierownik artystyczny (1967–1980) Zespołu Filmowego Tor. W 1969 był członkiem Komisji Nagród Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Kalendarium

 • Po I wojnie światowej – przeprowadzka rodziny Różewiczów do Radomska z Osjakowa/kaliskie
 • Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego w Radomsku – mała matura.
 • Czerwone Tarcze , Pod znakiem Marii – parodie poetów napisane przez 17-letniego Tadeusza.
 • egzamin do Liceum Pedagogicznego w Piotrkowie Trybunalskim – nie zaliczył egzaminu z powodu śpiewu
 • 1939 – wybuch wojny – starania o przyjęcie do Liceum Leśnego w Żyrowicach lub szkoły Marynarki Handlowej w Gdyni

II wojna światowa

 • 1939 – goniec i magazynier w Kreishauptmannschafcie w Radomsku
 • pracownik magistracki w kwaterunku – ewidencja komornego
 • uczeń stolarski w Fabryce Mebli Giętych Thonet.
 • 1942 Tadeusz w Armii Krajowej pseudonim Satyr, 26 czerwca 1943 – 3 listopada 1944 walka z bronią w ręku; prowadzi pismo Czyn Zbrojny
 • 1944 tomik Echa leśne – uważane za właściwy debiut literacki Różewicza
 • 1945 – ujawnienie się w Komisji Likwidacyjnej.
 • 1948 – Medal Wojska Polskiego
 • 1974 – londyński Krzyż Armii Krajowej
 • 1945 – Częstochowa 8 lipca debiut piśmie literacko-artystycznym Głos Narodu satyryczny wiersz Figa z Unry; Julian Przyboś  ściąga go do Krakowa – matura i studia – historia sztuki na UJ – Neoawangarda Krakowska.
 • 1950 –  Budapeszt
 • 1949 – brak widoków na własne mieszkanie – przeprowadzka z Krakowa do Gliwic, ul. Zygmunta Starego 28.
 • 15.02.1949 – Ślub z Wiesławą Kozłowską.
 • Gliwice – urodziny synów: Kamil (1950) i Jan (1953).
 • 1967 – Przyboś atakuje Różewicza i organizuje nagonkę przeciw niemu
 • 1968 – do śmierci Różewicz mieszka we Wrocławiu.

Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwietnia 2014 we Wrocławiu; pogrzeb odbył się 29 kwietnia 2014 i zgodnie z wolą poety spisaną w testamencie jego prochy zostały złożone na cmentarzu przy kościele ewangelickim Naszego Zbawiciela w Karpaczu

Wybrane zbiory wierszy i poematów

• 1944 – Echa leśne
• 1946 – W łyżce wody
• 1947 – Niepokój (zawiera m.in. wiersz Ocalony)
• 1948 – Czerwona rękawiczka
• 1950 – Pięć poematów
• 1951 – Czas, który idzie
• 1955 – Srebrny kłos (zawiera m.in. wiersz Przepaść)
• 1956 – Poemat otwarty
• 1958 – Formy (zawiera m.in. wiersz List do ludożerców)
• 1961 – Zielona róża (wiersze wydane razem z dramatem Kartoteka)
• 1961 – Głos Anonima (zawiera poemat Et in Arcadia ego)
• 1962 – Nic w płaszczu Prospera
• 1968 – Spadanie, Non-stop-show (poemat)
• 1977 – Duszyczka
• 1998 – Zawsze fragment. Recycling finał Nagrody Literackiej Nike w 1999
• 1999 – Matka odchodzi – książka otrzymała laur Śląskiego Wawrzynu Literackiego „Oblicze Ojczyzny” za 1999 oraz Nagrodę Literacką Nike w 2000
• 2001 – Nożyk profesora (poemat i wiersze) finał Nagrody Literackiej Nikew 2002
• 2002 – Szara strefa – nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 2003
• 2004 – Wyjście – finał Nagrody Literackiej Nike w 2005
• 1955, 2005 – Uśmiechy
• 2007 – Nauka chodzenia. Gehen lernen
• 2008 – Dwie strony medalu
• 2008 – Kup kota w worku
• 2012 – To i owo

Dramaty

• 1960 – Kartoteka
• 1962 – Grupa Laokoona
• 1964 – Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja
• 1965 – Wyszedł z domu
• 1969 – Stara kobieta wysiaduje
• 1972 – Na czworakach
• 1975 – Białe małżeństwo
• 1979 – Śmierć w starych dekoracjach
• 1979 – Do piachu
• 1982 – Pułapka
• 1997 – Kartoteka rozrzucona
• 1997 – Palacz

Opowiadania

• 1955 – Opadły liście z drzew
• 1960 – Przerwany egzamin
• 1966 – Wycieczka do muzeum
• 1970 – Śmierć w starych dekoracjach
• 1979 – Próba rekonstrukcji
• 1983 – Te kwiaty
• 2013 – Flagi

Scenariusze filmowe

Wspólnie z Kornelem Filipowiczem:
• 1956 – Trzy kobiety
• 1959 – Miejsce na ziemi
• 1962 – Głos z tamtego świata
• 1966 – Piekło i niebo

Wspólnie ze Stanisławem Różewiczem:
• 1961 – Świadectwo urodzenia
• 1964 – Echo
• 1967 – Mąż pod łóżkiem
• 1968 – Samotność we dwoje
• 1973 – Drzwi w murze

Czy wiesz, że …

 • Różewicz debiutował trzykrotnie – przed wojną w pismach literackich, w czasie wojny poprzez teksty leśne i po wojnie.
 • Nowatorstwo polegało przede wszystkim na poetyce inaugurującej czwarty system wersyfikacji w poezji, a następnie piąty, nazywany często „różewiczowskim”.
 • Osiem wyższych uczelni nadało mu tytuł doctora honoris causa.
 • Tomik Kup kota w worku jest ozdobiony rysuneczkami wykonanymi przez autora.
 • K. Penderecki użył tekstu poety w utworze Dies irae
 • W Krakowie mieszkał na Olimpie poetów i pisarzy – Krupnicza 22
 • Przy domu na Zygmunta Starego 28 w Gliwicach była pętla tramwajowa i kuźnia oraz kino Jutrzenka
 • Różewicz pisał reportaże prasowe – Kartki z Węgier
 • K. Korwin Piotrowski nakręcił film Gliwickie lata Tadeusza Różewicza
 • Łączny nakład jego książek wydanych w kraju  przekroczył milion egzemplarzy.
 • Za granicą ukazało się, w przekładach na wszystkie ważniejsze języki świata, około 60 wyborów jego liryki.
 • Wymieniano go jako kandydata do literackiej Nagrody Nobla.

Dodatkowe korzyści z książek

List do ludożerców

Bibliografia

http://piotrkowfilmowy.pl/stanislaw-rozewicz-o-piotrkowie-sztuce-tworzenia-filmu/
http://muzeumliteratury.pl/wieczor-poswiecony-pamieci-janusza-rozewicza/
https://stary.pl/pl/repertuar/stara-kobieta-wysiaduje/
http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/kartoteka-tadeusza-rozewicza-w-teatrze-aula/?print=1
http://teatrtelewizji.vod.tvp.pl/10591923/duszyczka
http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/kornela+filipowicza
http://www.iluzjon.fn.org.pl/galerie/34/524/stanislaw-rozewicz-rezyser-na-planie-wystawa-multimedialna-w-90-rocznice-urodzin.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_R%C3%B3%C5%BCewicz
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1578027,1,odszedl-tadeusz-rozewicz-19212014.read
https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-rozewicz
https://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/nie-zyje-tadeusz-rozewicz,421475.html
http://www.wikiwand.com/pl/Tadeusz_R%C3%B3%C5%BCewicz
http://www.rp.pl/artykul/1106600-Pojedynek-o-Boga–Rozewicz-kontra-Milosz.html
https://www.wydawnictwoliterackie.pl/aktualnosci/1016/Zmarl-Tadeusz-Rozewicz/d-14_4/
https://www.wroclaw.pl/tadeusz-rozewicz-obchodzi-92-urodziny
http://www.mdkradomsko.pl/events/1161
https://ossolineum.pl/index.php/biblioteka-osolineum/dzialy-i-gabinety/dzial-dokumentow-zycia-spolecznego/tadeusz-rozewicz/tadeusz-rozewicz-fotografie/
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/232653,druk.html
http://teatrpolonia.pl/event-data/2437/na-czworakach
http://zapowiedziwtkk.blox.pl/2008/10/Tadeusz-Rozewicz-KARTOTEKA.html
http://www.wierzbakplus.pl/premiery—spektakle.html
http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/37266/do-piachu
Matka odchodzi Wrocław 1999
Kup kota w worku Wrocław 2008