Rodzice

Szanowni Państwo,
 zwracamy się z gorącą prośbą o wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 23. 
Proponujemy następujące kwoty w roku szkolnym 2022/2023
50 zł – w przypadku uczęszczania jednego dziecka do szkoły
40 zł – w przypadku uczęszczania dwójki dzieci do szkoły (40 zł za każde dziecko)
25 zł – w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż dwoje dzieci (25 zł za każde dziecko).
 
Konto Rady Rodziców
28 1090 1766 0000 0001 4778 9729 – Santander Bank Polska na S.A.
 w tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza
 
Środki zebrane w bieżącym roku szkolnym zostaną przeznaczone na cele określone w preliminarzu zatwierdzonym uchwałą Rady Rodziców.
Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty
 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 23