Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski w składzie: 

PRZEWODNICZĄCY:   Alexia Harwin 

ZASTĘPCA:   Kuba Zalewski 

SEKRETARZ: Barbara Heliosz