Wykaz podręcznków

Wykaz podręczników do religii w szkole podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Klasa 0 – Podręcznik „Tak, Jezus mnie kocha”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo Jedność Kielce.

Klasa I – Podręcznik „Poznaję Boży świat”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność Kielce.

Klasa II – Podręcznik „Odkrywam Królestwo Boże”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność Kielce.

Klasa III – Podręcznik „Poznaję Jezusa”, autor: K Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność Kielce.
Klasa III – Ćwiczenia „Poznaję Jezusa”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność Kielce.

Klasa IV – Podręcznik „Miejsca pełne bogactw”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. Wydawnictwo Jedność Kielce.
Klasa IV – Ćwiczenia „Miejsca pełne bogactw”, autor: E. Kondrak, E. Parszewska. Wydawnictwo Jedność Kielce.

Klasa V – Podręcznik „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność Kielce.
Klasa V – Ćwiczenia „ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek. Wydawnictwo Jedność Kielce.

Klasa VI – Podręcznik „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność Kielce.
Klasa VI – Ćwiczenia „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek. Wydawnictwo Jedność Kielce.

Klasa VII – Podręcznik „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność Kielce.
Klasa VII – Ćwiczenia „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” ,autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek. Wydawnictwo Jedność Kielce.

Klasa VIII – Podręcznik „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”, autor: K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność. Kielce.