Konkurs plastyczny ŻEGNAJ LATO NA ROK dla uczniów klas I-III

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Żegnaj lato na rok”.

Prace można wykonać w dowolnej technice plastycznej w formacie A4.

Komisja konkursowa będzie oceniać: oryginalność i pomysłowość, staranność wykonanej pracy, zgodność z tematem, walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna i technika wykonania

Prace należy składać w świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021r.

Życzymy udanych pomysłów.

Organizatorki konkursu:
Magda Jakubowska
Halina Stępień