Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, ze dnia 18 stycznia 2022 r. Pani Ewa Weber – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice podpisała zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 (wersja pdf w zał.).

LINK do załącznika