Uroczyste obchody nadania imienia Tadeusza Różewicza Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

Uroczyste obchody nadania imienia Tadeusza Różewicza Szkole Podstawowej nr 23
w Gliwicach

15 lipca 2021 roku na wniosek Prezydenta Gliwic Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu imienia Tadeusza Różewicza Szkole Podstawowej nr 23.

Uroczyste obchody tego wydarzenia miały miejsce 15 października 2021 r.

Społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zgromadzili się w gliwickiej katedrze, w której doszło do poświęcenia nowego Sztandaru szkoły i złożenia ślubowania uczniów na Sztandar.

Po uroczystej mszy świętej, którą odprawiał ksiądz proboszcz Bernard Plucik, udaliśmy się do Centrum Edukacyjnego Jana Pawła II, w którym odbyła się uroczysta gala. Wśród zaproszonych gości byli pan Adam Neumann – prezydent Miasta Gliwice, pan Jakub Padewski – zastępca dyrektora delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, pani Ewa Weber – zastępca prezydenta Miasta Gliwice, pani Krystyna Sowa – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice, pan Stanisław Kubit – radny, Agnieszka Duda – przedstawicielka Rady Dzielnicy Sikornik, dyrektorzy gliwickich szkół, przedstawiciele związków zawodowych: pani Maria Konar i pani Małgorzata Popińska oraz pani Małgorzata Różewicz – nasz gość honorowy – przedstawicielka rodziny poety.

Zbierający się w auli goście mogli usłyszeć nagrane wypowiedzi dzieci z grup przedszkolnych, które odpowiadały na pytanie: kim jest poeta. Zamierzony wstęp przygotowywał do tego, co za chwilę zebrani goście mieli zobaczyć na scenie auli.

A był to występ wyjątkowy, który łączył ze sobą elementy poezji Tadeusza Różewicza z grą aktorską, śpiewem i ruchem scenicznym. Wzruszający montaż oparty między innymi na fragmentach wierszy: Przyszli zobaczyć poetę, List do ludożerców, Kasztan wprowadził zebranych w świat twórczości Tadeusza Różewicza, a właściwie w jedną z odsłon tego świata. Występ był przygotowany przez panią Joannę Koćwin oraz pana Jakuba Turkiewicza, którzy w szkole prowadzą zajęcia pozalekcyjne. Gościnnie w roli poety wystąpił pan Martin Filipiak, student Akademii Muzycznej w Katowicach.

Część poświęconą patronowi podsumowało wystąpienie pani Małgorzaty Różewicz – synowej Tadeusza Różewicza, żony Jana – młodszego syna – reżysera teatralnego, dramaturga, scenarzysty, prozaika i również poety.

Pani Małgorzata wyraziła swoje uznanie dla występu artystycznego i zadowolenie, ze sposobu odbioru twórczości poety. Przybliżyła postać Tadeusza Różewicza, który w naszym mieście mieszkał przez prawie 20 lat. Opowiedziała o domu Różewiczów, w którym bardzo ważną osobą była Wiesława – żona artysty. Przedstawiła główne zagadnienia jego poezji: głęboki humanizm, poszukiwanie człowieka w człowieku, poszukiwanie wartości. Na zakończenie swojej wypowiedzi pani przytoczyła wiersz.

***
Wygaśnięcie Absolutu niszczy
sferę jego przejawiania się
marnieją religia filozofia sztuka
maleją naturalne zasoby języka
to co zostało
wystarczy jeszcze
dla felietonistów
z „Tygodnika Powszechnego” i „Polityki”
dla dziennikarzy
kapłanów
urzędników
wymierają pewne gatunki
motyli ptaków
poetów
o imionach dziwnych i pięknych
Miriam Staff Leśmian
Tuwim Lechoń Jastrun
Norwid
nasze sieci są puste
wiersze wydobyte z dna
milczą
rozsypują się
są jak kurz
tańczący na promieniu słońca
który wpadł do pustego
wnętrza
świątyni

Wiersz z tomu „Płaskorzeźba”(1991)

Centralna część uroczystości poświęcona była nadaniu Szkole Podstawowej nr 23 imienia Tadeusza Różewicza oraz Sztandaru. Wystąpienie pana Adama Neumanna – prezydenta Miasta Gliwice, w którym powiedział o znaczeniu poety dla naszego miasta oraz obchodach 100 rocznicy jego urodzin, poprzedziło przekazanie pani dyrektor Joannie Sokołowskiej – Czarneckiej pięknie oprawionej Uchwały Rady Miasta nadającej szkole imię poety przez panią Krystynę Sowę – Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Następnie o zabranie głosu został poproszony pan Jakub Padewski – zastępca dyrektora delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W kolejności uczeń klasy VIII a – Andrzej Cabak odczytał Akt ufundowania sztandaru i goście honorowi zostali poproszeni o symboliczne przybicie gwoździ pamiątkowych, które zmieszczono w drzewcu sztandaru.

Gwoździe przybijali w kolejności: pan Adam Neumann, pani Krystyna Sowa, pani Małgorzata Różewicz, a następnie podpisali akt ufundowania sztandaru. Został on również podpisany przez panią Bożenę Radwańską – przewodniczącą Rady Rodziców, Andrzeja Cabaka – przedstawiciela uczniów oraz dyrektor szkoły, którzy swoje gwoździe pamiątkowe przybili podczas uroczystej mszy świętej.

W końcowej części gali przenieśliśmy się w podróż w czasie, dzięki filmowi poświęconemu historii szkoły. Film poprzedził występ szkolnego zespołu muzycznego prowadzonego przez panią Beatę Borycką i pana Łukasza Kubieńca, który również śpiewał podczas wyświetlania prezentacji.

Następnie została zapakowana kapsuła czasu – wolą społeczności szkolnej powinna zostać odkopana za 40 lat w 100 lecie istnienia szkoły.

Kapsułę czasu dziś wypełniamy,

wkładamy do niej to co tu mamy:

-płytkę CD z muzyką żwawą,

-torbę z Biedronki trochę dziurawą,

-maseczkę Covid – niech prędko zniknie

-profil z FB- ka – może ktoś kliknie?

Jeszcze włożymy link do YouTuba

i zdjęcie z drona.

Oj lista długa!

I grosz na szczęście,

znaczek pocztowy

i stary dziennik, ten papierowy.

I najważniejsze!

Kartki z opisem jak

DZISIAJ toczy się nasze życie.

Może w przyszłości ktoś na to zerknie

i z łezką w oku westchnie:

„Jak było pięknie.”

Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Joanna Sokołowska-Czarnecka, która bardzo serdecznie podziękowała wszystkim zebranym gościom za przybycie. W szczególny sposób zostali wyróżnieni goście honorowi, którzy otrzymali tomik poezji z wierszami Tadeusza Różewicza.

Dalsza część uroczystości odbywała się na terenie Szkoły. W szkolnym ogrodzie została zakopana przez uczniów kapsuła czasu:

Ten wyjątkowy dzień, jutro już będzie historią. Chcielibyśmy, by cząstka naszej teraźniejszości zainspirowała kiedyś przyszłych uczniów tej szkoły – może zechcą poznać nas bliżej, zobaczą jak się bawiliśmy, co nas cieszyło, co sprawiało kłopoty. Fragment naszego życia zostanie tu na zawsze i być może będzie interesującą lekcją historii. Pozdrawiamy tych, którzy za 40 lat uchylą pokrywę kapsuły i zechcą poznać naszą teraźniejszość.

Obok niej, na pamiątkę tego wydarzenia pani Ewa Weber – zastępcę prezydenta Miasta Gliwice, Małgorzata Różewicz oraz pani dyrektor posadziły różę.

Następnie wszyscy zebrani goście udali się do szkoły na zwiedzanie wystawy, na której została przedstawiona historia szkoły oraz pamiątkowej ściany wyobrażającej wnętrze pokoju poety. W sali gimnastycznej można było posilić się pysznym ciastem przygotowanym przez rodziców uczniów oraz przepysznymi przekąskami.

Uroczyste obchody nadania naszej Szkole imienia Tadeusza Różewicza na wiele lat pozostaną w naszej pamięci i na pewno przejdą do pamięci pokoleń.

Gliwice, 15 października 2021

Więcej zdjęć znajduje się w Galerii szkoły – link