Uwaga ważne!

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gliwice uchwały Nr XLI/855/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych oraz uchwały NR XLII/872/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych, prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią w/w uchwały.

Link poniżej.

Uchwała Rady Miasta