Zapisy na świetlicę szkolną w roku szkolnym 2021/2022

Przypominamy o możliwości zapisania dzieci do świetlicy szkolnej.

  • godziny pracy świetlicy: 6.30-17.00
  • w dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00-16.00 dla dzieci wcześniej zgłoszonych

Karta zgłoszenia do świetlicy:

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy. Można też wysłać wypełnioną kartę jako załącznik na adres: m.jakubowska@zsp16.gliwice.pl lub b.wilczek@zsp16.gliwice.pl

Karty należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021